Stowarzyszenie RAZEM NA SZYBIKU

ADRES KONTAKT NR RACHUNKU BANKOWEGO
ul. Górnicza 7

44-300 Wodzisław Śl.

kom. 506 934 767

e-mail: szybik@onet.pl

44-8436-0003-0101-0430-4384-0002