Stowarzyszenie RAZEM NA SZYBIKU

ADRES KONTAKT NR RACHUNKU BANKOWEGO

ul. Górnicza 7

44-300 Wodzisław Śl.

kom. 506 934 767

e-mail: szybik@onet.pl

32-8468-0000-0010-0030-4384-0001