BIP

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku" od roku 2014 posiada status organizacji pożytku publicznego.

W tej zakładce znajdują się informacje o składanych do MPiPS sprawozdaniach merytorycznych i finansowych: