Sukcesy

PROFILAktywni

W ramach projektu „PROFILAktywni” wodzisławskie dzieci wzięły udział w zajęciach wakacyjnych, organizowanych przez Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” przy współpracy z Urzędem Miasta. Głównym celem działań było przeciwdziałanie występowaniu zachowań ryzykownych, przez wskazywanie kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Dzieci skorzystały z wielu różnych atrakcji takich jak basen, kino, pokoje zagadek, kręgielnia, plac rozrywki. W ramach zajęć wakacyjnych rozwijano u dzieci umiejętności rękodzielnicze oraz zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Celem spotkań było pobudzenie twórczego myślenia dzieci, kształtowanie wśród uczestników zabawy umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z presją czasu. Odbyły się również zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, w czasie których zachęcano do rozładowywania napięć i negatywnej energii przez aktywność fizyczną, kształtowano w świadomości uczestników poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie. Dbano również o kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, w oparciu o kontakt z osobami uprawiającymi sport zawodowo, takich jak Agnieszka Sokół-Witkowska, która zaszczyciła nas swoją obecnością, dzieląc się wiedzą na temat zdrowego trybu życia i wraz z koleżanką przeprowadziła bardzo ciekawe zajęcia edukacyjno-ruchowe. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody za aktywny udział w zajęciach wakacyjnych oraz pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Fotorelacja z realizacji projektu w zakładce GALERIA WYDARZEŃ.

KOLEJNA EDYCJA ASOS

Z ogromną radością informujemy, że udało nam się pozyskać prawie 80 tysięcy na realizację projektu „Wszystkie skarby jesieni”w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstanie grupa seniorów-uczestników, którzy będą wspierali w różny sposób innych seniorów-podopiecznych wymagających opieki, zakupów, pomocy w kontaktach ze światem. Seniorzy-uczestnicy będą też we wszystkich innych działaniach projektowych umożliwiać dostęp do usług społecznych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych swoim podopiecznym. Po utworzeniu grup wsparcia, równolegle będą realizowane działania podnoszące sprawność umysłową i poprawiające kondycję seniorów 60 +,pogłębiające wiedzę na temat zmian biologicznych, zdrowotnych zachodzących wraz z wiekiem. W drugiej części stworzą mapę marzeń i wspomnień, w której zawarte będą miejsca w Polsce, do których pragnęliby dotrzeć i takie, z którymi wiążą ich piękne wspomnienia. Zaplanują i zrealizują 4 wycieczki tematyczne, oczekiwanych zarówno przez seniorów-uczestników, jak i seniorów-podopiecznych. W trzeciej części seniorzy będą dbać o poprawę wizerunku dzielnicy, uporządkują i upiększą wybrane miejsce w dzielnicy, zdobędą informacje na temat wolontariatu. W trakcie całego projektu odnajdywać będą skarby ludzkiej życzliwości, talentów i innych pięknych możliwości tkwiących w nich samych i otaczającym świecie.

 

 

—————————————————————————————————————————————–

eko-aktywni-2014Eko-Aktywni 2014”

Nasze Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” zostało laureatem w konkursie „Eko-Aktywni 2014” i w nagrodę otrzymało „Zielony czek” w wysokości 5 000 tys. zł. W konkursie oceniano wkład organizacji pozarządowych w ochronę przyrody i edukację proekologiczną.

 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. zgłosiło do konkursu  nasze Stowarzyszenie, doceniając wielkie zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

14 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Eko-Aktywni 2014 dla najlepszych organizacji społecznych prowadzących działalność proekologiczną. Konkurs organizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym roku wpłynęło ponad 50 wniosków.  Nagrody przyznawano w 3 kategoriach i były to Zielone Czeki o wysokości 5 000, 7 000 lub 10 000 złotych. Nagrodę odebrała Pani Danuta Hajok- Prezes Stowarzyszenia.

Zdjęcie pochodzi ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach