2013

MYŚLĘ WIĘC JESTEM…

„Myślę, więc jestem, Myślę, więc będę” projekt realizowany z pomocą Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim zrealizowało zadanie publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Myślę, więc jestem, Myślę, więc będę”.

Głównym założeniem zadania była edukacja ekologiczna, ukierunkowana na świadomą konsumpcję, świadome, przemyślane decyzje dotyczące codziennych zachowań, a mające ogromny wpływ na stan środowiska naturalnego. Ważnym elementem projektu było uświadomienie adresatom – mieszkańcom powiatu wodzisławskiego, jakie szkody, katastrofy ekologiczne wyrządził człowiek naturze.

Projekt skierowany był do mieszkańców powiatu wodzisławskiego (przede wszystkim uczniów i ich rodzin, organizacji pozarządowych, innych osób i instytucji zainteresowanych ochroną środowiska naturalnego).


KULTURA ŚLĄSKA WCIĄŻ ŻYWA

„Kultura śląska wciąż żywa” projekt realizowany z pomocą Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” przy udziale  Miasta Wodzisław Śląski w okresie od maja  do listopada 2013 roku realizowało projekt pt: „Kultura śląska wciąż żywa”  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Projekt ten skierowany był do Mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

Głównym celem projektu było przybliżenie mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego  kultury Górnego Śląska.

Poprzez ten projekt dążyliśmy do:

  • zwiększenia udziału społeczności lokalnej w przedsięwzięciach promujących kulturę regionu,
  • stworzenia warunków do styczności młodego pokolenia z kulturą Górnego Śląska,
  • promocji i popularyzacji górnośląskich tradycji, zwyczajów, gwary.

W ramach projektu odbyły się następujące imprezy i wydarzenia:

  • spotkania z grupami artystycznymi i „ludźmi kultury” z naszego regionu,
  • konkursy na najlepszy tekst w gwarze śląskiej „Bery i bojki śląski” oraz na najciekawszy przepis na „Wodzisławski jabłecznik”,
  • pogadanki o regionalnych potrawach oraz tradycyjnym zarządzaniu gospodarstwem domowym,
  • zorganizowano „Biesiadę śląską”,
  • przeprowadzono prelekcję „Śląskie dzieje” w oczach znawcy kultury regionu oraz inne wydarzenia promocyjno-edukacyjne,
  • wydany został poradnik z przepisami na „Jabłecznik Wodzisławski”.

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach projektu „Kultura śląska wciąż żywa” odbywały się na terenie Wodzisławia Śląskiego.


ZDROWE ŻYCIE I NIE TYLKO

W ramach projektu „Zdrowe życie i nie tylko”, realizowanego przez ZSP nr 4 sfinansowanej przez Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim

18 kwietnia na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 odbyła się impreza wieńcząca projekt „Zdrowe życie i nie tylko”. Jedną z wielu atrakcji było diabetobus. To mobilna klinika cukrzycy, w której można było zmierzyć poziom cukru we krwi, ciśnienie tętnicze oraz poziom tkanki tłuszczowej w organizmie. Na miejscu zainteresowani uzyskali specjalistyczną poradę lekarską oraz otrzymali informacje na temat zdrowego trybu życia. Poza tym udzielane były wskazówki jak radzić sobie z uczniem chorym na cukrzycę w przedszkolu czy szkole. Mieszkańcy  mieli okazję wziąć udział w jarmarku ekologicznej żywności oraz degustacji zdrowych przekąsek przygotowanych przez uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim. Trenerzy ze studia fitness „Fitolka” zadbali o odrobinę ruchu, a ratownicy medyczni z „Firemed” nauczyli jak udzielać pierwszej pomocy. Na panie czekały także członkinie wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek, które pokazały, jak samodzielnie badać piersi i udzielą porad, gdzie szukać pomocy w razie wykrycia guzka lub zmian w piersiach.

Nie zapomniano także o najmłodszych. Specjalnie dla nich animatorzy z „Kreatorni” przygotowali coś specjalnego. Od godz. 10.00 odwiedziny i zabawy taneczne z Myszką Minnie, animacje dla dzieci, pokaz ogromnych baniek mydlanych, malowanie twarzy przygotowane przez „Kreatornię”, zabawy na „dmuchańcach”, jarmark ekologicznej żywności, degustacja zdrowych przekąsek, występy grupy tanecznej „Epizod” i wiele innych atrakcji.

Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”.