2014

MIKOŁAJKI 2014

W niedzielę 7 grudnia 2014 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Wodzisławiu Śląskim odbyło się Spotkanie  Mikołajkowe.

Dzięki współpracy Stowarzyszenia „Razem na Szybiku” z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i realizacji projektu „Razem raźniej i przyjaźniej” w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, zaoferowaliśmy naszym milusińskim szereg atrakcji.

Na przygotowanym na tę okoliczność dziedzińcu placówki, zgromadziło się około 260 dzieci, które  wraz z rodzicami uczestniczyły w zabawach ruchowych przy muzyce pod kierunkiem wodzireja, brały udział w  przygotowanych dla nich  konkursach .

Wszyscy uczestnicy mogli  skorzystać z kawiarenki oferującej gorącą czekoladę, kawę, herbatę,  pyszne, domowe  ciasta, upiec kiełbaskę na ognisku lub spróbować wyśmienitego bigosu przyrządzonego  według starej receptury myśliwskiej.

Przygotowano stoiska z ozdobami świątecznymi i książkami pod choinkę. Nie zabrakło też akcentu muzycznego, w czasie którego artyści Filharmonii wprowadzili nas w świąteczny nastrój.

Gość przybył bryczką w towarzystwie uroczych Śnieżynek. Przywiózł ogromny wór prezentów dla dzieci. Każde dziecko z uśmiechem odbierało paczkę z rąk Mikołaja. Radości było co nie miara …

Spotkanie Mikołajkowe upłynęło w miłej i wesołej, przedświątecznej  atmosferze.


„PIĘKNIE, ZDROWO, WIELOPOKOLENIOWO” czyli w zdrowym ciele zdrowy duch

W dniach 24 oraz 31 października 2014 roku w ramach projektu „Pięknie, zdrowo, wielopokoleniowo” odbyły się warsztaty z zakresu potrzeby aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia u osób starszych. Podczas zajęć uczestniczy dowiedzieli się jak aktywnie i zdrowo powinni planować swój dzień, jak powinna być zbilansowana dieta oraz jak prowadzić codzienną pielęgnację odpowiednio do rodzaju skóry i przyjętych standardów. Warsztaty odbyły się w formie pogadanki połączonej z dyskusją nt. zdrowego żywienia oraz możliwością przetestowania preparatów kosmetycznych (poznanie konsystencji kremów dla osób 50+, ich składu oraz właściwości). Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w warsztatach chłonąc wiedzę i wyciągając jak najwięcej informacji nt. zdrowego i aktywnego trybu życia w starszym wieku. Uczestnicy otrzymali wytyczne dotyczące zasad zdrowego żywienia jak również informacje nt. pielęgnacji skóry w każdym wieku.


„PIĘKNIE, ZDROWO, WIELOPOKOLENIOWO” wielkie podsumowanie

25 października w ZSP nr 4 przy ul. Górniczej 7 odbyła się uroczystość podsumowująca działania projektu ”Pięknie, zdrowo, wielopokoleniowo”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W uroczystości brali udział Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca, dyrektor ZSP nr 4 Czesława Socha wraz z pracownikami, członkowie zarządu Stowarzyszenia „Razem na Szybiku”, Seniorzy 60+ wraz z rodzinami oraz mieszkańcy dzielnicy Jedłownik Osiedle.

Podczas uroczystości odbyła się prezentacja z działań projektowych wręczono beneficjentom certyfikaty i podziękowania za udział w projekcie „Pięknie, zdrowo, wielopokoleniowo”, którego priorytetem była aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, nagrodzono laureatów przeprowadzonych konkursów oraz najbardziej aktywnych uczestników projektu. Uroczystość obfitowała w wiele atrakcji artystycznych, zróżnicowanej muzyki,tańca, konkursów, wspólnego śpiewania i zabawy do późnych godzin. Seniorzy dziękowali za umożliwienie im udziału w przedsięwzięciach projektowych, deklarowali chęć uczestnictwa w następnych działaniach i przedstawiali pomysły na następne wydarzenia.

„PIĘKNIE, ZDROWO, WIELOPOKOLENIOWO” – projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Pięknie, zdrowo, wielopokoleniowo”. Projekt realizowany był w okresie od 14-04-2014 do 30-11-2014 roku i skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Jedłownik Osiedle w wieku 60+  oraz ich rodzin.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

– działania mające na celu zmianę wizerunku dzielnicy: Uczestnicy projektu w dniu 17 czerwca 2014 roku wyjadą do gospodarstwa ogrodniczego- Ogrody do Zwiedzania Kapias w Goczałkowicach Zdrój. Seniorzy uczestniczyć będą w wizji lokalnej wskazując zaniedbane miejsca, które można uporządkować, stworzą mapę tych zaniedbanych terenów. Pielęgnacją wybranych terenów będą zajmować się przez cały czas trwania projektu. Zostaną ogłoszone dwa konkursy: konkurs dla mieszkańców na najciekawsze zaaranżowanie przestrzeni użytkowej: ogródki, balkony, miejsca użyteczności publicznej oraz konkurs plastyczny dla uczniów pokazujący jakie zmiany dokonały się w dzielnicy Jedłownik Osiedle dzięki realizacji projektu.

– edukację prozdrowotną: zajęcia, które mają na celu podniesienie sprawności ruchowej i poprawę kondycji Seniorów 60+, którzy będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez instruktora. Od dnia 24 czerwca 2014 do 28 sierpnia 2014 roku w każdy wtorek i czwartek o godzinie 8.15 odbywać będą się wspólne międzypokoleniowe wyjazdy na basen do Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach. Ponadto odbędą się prelekcje na temat zmian biologicznych, zdrowotnych i społecznych zachodzących wraz z wiekiem.

– wzmocnienie więzi międzypokoleniowych: Seniorzy wezmą udział w turnieju gier towarzyskich i logicznych, nauczą młodsze pokolenie gier ze swojej młodości , a młodsze pokolenie podzieli się swoimi umiejętnościami w zakresie obsługi multimediów. Wspólne spędzanie czasu wolnego w wielopokoleniowym gronie będzie miało nieodzowny wpływ na tworzenie dialogu i więzi międzypokoleniowych.

– uroczystość podsumowująca projekt: podczas uroczystości odbędzie się nagrodzenie laureatów przeprowadzonych konkursów „Piękno wokół nas i dzięki nam” oraz najbardziej aktywnych uczestników projektu. Na wspólną międzypokoleniową zabawę (wraz poczęstunkiem) zapraszamy Seniorów wraz z rodzinami.


RAZEM RAŹNIEJ I PRZYJAŹNIEJ

Od września aż do końca grudnia w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Wodzisławiu Śląskim nasze Stowarzyszenie realizowało projekt „Razem raźniej i przyjaźniej”.

Celem nadrzędnym projektu „Razem raźniej i przyjaźniej” było kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. Sednem projektu była budowa i wzmacnianie więzi łączących różnych członków społeczności lokalnej dzielnicy Jedłownik Osiedle, której trzonem i bazą jest Zespół Szkolno-Przedszkolny numer 4 w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

 • organizację „Dnia Życzliwości”;
 • warsztaty tworzenia ozdób i kompozycji świątecznych;
 • imprezę andrzejkową;
 • imprezę mikołajkową;
 • konkurs pt: „List do św. Mikołaja”;
 • warsztaty kulinarne

ŚWIAT WARTOŚCI

„Świat wartości” projekt realizowany z pomocą Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” przy udziale  Miasta Wodzisław Śląski od miesiąca czerwca do października 2014 roku zrealizowało projekt pn: „Świat wartości”  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt ten skierowany był do Mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, w szczególności z dzielnicy Osiedla Jedłownik.

Głównym celem projektu była poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania członków rodzin poprzez budowanie pozytywnych kontaktów i rozwijanie czynników chroniących.

Poprzez ten projekt dążono do:

 • zmniejszenia napięć i niepokojów związanych z trudną sytuacją rodzinną,
 • zapobiegania wadliwej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia, poprzez uczenie ich pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie i otoczenie,
 • wzmacniania więzi rodzinnych,
 • promocji zdrowego stylu życia,
 • rozwijania poczucia przynależności do własnej rodziny,
 • uświadomienia znaczenia rodziny w życiu człowieka,
 • budowania udanych relacji wewnątrzrodzinnych,
 • kształtowania szacunku do wszystkich członków rodziny,
 • uświadamiania potrzeb emocjonalnych każdego z członków rodziny
 • pracy nad komunikacją w rodzinie.

W ramach projektu odbył się 10 – dniowy stacjonarny obóz terapeutyczny posiadający bogaty program dla osób biorących udział w projekcie (zajęcia profilaktyczne, zajęcia sportowe i plastyczne, muzykoterapia, choreoterapia, projekcje filmów).

Wszystkie zajęcia w ramach projektu „Świat wartości” odbywały się na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Wodzisławiu Śląskim- dzielnica Jedłownik Osiedle.