2015

PROJEKT „LETNIA PRZYGODA”

W 2015 ” Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” realizowało projekt „Letnia przygoda”, który był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W ramach tego projektu odbyły się atrakcyjne zajęcia dla 25 dzieci z dzielnicy Jedłownik Osiedle. Pod opieką doświadczonych pedagogów i wolontariuszy, uczestnicy zajęć świetnie się bawili na wolnym powietrzu, w trakcie wycieczek, zajęć plastycznych, sportowych, muzycznych i profilaktycznych. Przypomniano dawne gry i zabawy takie jak: klasy – chłopek, kapsle-wyścig pokoju, komórki do wynajęcia, boule itp. Ulubioną zabawą stała się gra w ”państwa – czyli wojna” i „krążący garnek kaszy”.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się też zajęcia plastyczne z wykorzystaniem brokatu czego dowody są obecne do teraz zarówno w siedzibie stowarzyszenia jak i na rączkach i buziach małych artystów. Atrakcyjne były również zajęcia relaksacyjne, arteterapeutyczne, rozwijające umiejętności i świadomość muzyczną prowadzone przez wolontariusza, absolwenta Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Niezwykłe okazały się też prace matematyczno – artystyczne: bryły platońskie, kostki do gry, origami- pacman 3d.

Wiele radości przysporzyły zarówno uczestnikom jak i opiekunom dawne konkurencje sportowo – rekreacyjne zrealizowane w trakcie „Dnia Sportu”, a także zabawy matematyczne i gry logiczne w ramach konkursu „Mistrz Logicznego Myślenia”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.


„OBLICZE KOBIET W TRADYCJACH GÓRNEGO ŚLĄSKA”

Od marca Stowarzyszenie realizowało projekt „Oblicze kobiet w tradycjach Górnego Śląska” współfinansowany ze środków Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Projekt zakładał upowszechnianie i popularyzowanie śląskiej kultury regionalnej, hołdu dla ziemi – Żywicielki, tradycji i gwary, a przede wszystkim rozwijanie zainteresowania historią Śląska, przypominanie i promowanie tradycyjnych śląskich wartości i zasad obecnych w życiu każdej śląskiej rodziny.

W ramach projektu realizowane były poszczególne działania:

  • tradycyjna impreza „babski comber” dla uczestników projektu i ich rodzin;
  • konkurs na utwór literacki w gwarze śląskiej pt. „JYNY GRYFNIE I WESOŁO GODAĆ SZTYJC I NA OKOŁO”;
  • przygotowanie wieńców dożynkowych;
  • 2 spotkania/pogadanki nt.: życia społecznego, zwyczajów i tradycji Górnego Śląska.