2012

W POSZUKIWANIU LEPSZEGO JUTRA

„W poszukiwaniu lepszego jutra” projekt realizowany z pomocą Urzędu Miasta Wodzisław Śląski

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” przy wsparciu  Miasta Wodzisław Śląski w okresie od lutego do kwietnia  2012  roku realizował projekt w zakresie organizacji zajęć profilaktycznych o charakterze uniwersalnym dla grup zwiększonego ryzyka w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dla osób zagrożonych w ich środowisku lokalnym pn: „W poszukiwaniu lepszego jutra”.

Projekt ten skierowany był do Mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału mieszkańców Miasta Wodzisław Śląski w życiu społeczno- kulturalnym miasta.

Poprzez ten projekt dążyliśmy do:

 • zdobycia umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami multimedialnymi,
 • nabycie nowych umiejętności zdobniczych i rękodzielniczych,
 • zdobycia wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania, dbania o kondycję i wygląd zewnętrzny,
 • podniesienia samooceny,
 • integracji społecznej uczestników i organizatorów projektu,
 • wykazania nowych możliwości, perspektyw dla osób unikających uzależnień a także członków ich rodzin.

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:

 • pogadanki, prelekcje uświadamiające zagrożenia wynikające z uzależnień,
 • warsztaty zdobnicze umożliwiające uczestnikom projektu pokazanie własnych talentów, umiejętności oraz nabywanie nowych,
 • impreza integracyjno- artystyczna z okazji Dnia Kobiet,
 • szkolenia umożliwiające nabywanie umiejętności w zakresie multimediów.

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach projektu „W poszukiwaniu lepszego jutra” odbywały się na terenie Wodzisławia Śląskiego.


WIEDZA EKOLOGICZNA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO

„Wiedza ekologiczna szansą na lepsze jutro” projekt realizowany z pomocą Powiatu Wodzisławskiego

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim  w okresie od marca do czerwca 2012 roku realizowało projekt pn: „Wiedza ekologiczna szansą na lepsze jutro”  z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt ten skierowany był w pierwszej kolejności do uczniów szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego.

Głównym założeniem projektu było wskazanie potrzeb ekologicznych otaczającego nas środowiska poprzez przygotowanie uczniów tak, by mogli oni aktywnie i twórczo uczestniczyć w życiu najbliższego otoczenia.

Poprzez ten projekt osiągnięte zostały m.in. następujące rezultaty:

 • poznano podstawowe pojęcia ekologiczne,
 • uwrażliwiono uczestników na piękno otaczającej przyrody,
 • nauczono się mądrego korzystania z zasobów natury,
 • wyrobiono nawyk segregowania odpadów i oszczędnego korzystania z materiałów.

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:

 • przeprowadzono kampanię edukacyjną wśród zgłoszonych uczestników projektu poprzez zorganizowanie warsztatów umożliwiających zgłaszanie własnych pomysłów i doświadczeń związanych z ochroną środowiska,
 • przeprowadzono doświadczenia fizykochemiczne związane z zanieczyszczeniami wody, powietrza oraz gleby,
 • odbył się konkurs EKO-QUIZ,
 • zorganizowano imprezę ekologiczną z okazji „Dnia Ziemi”.

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach projektu „Wiedza ekologiczna szansą na lepsze jutro ”odbywały się na terenie powiatu wodzisławskiego.