Walne zebranie

walne-zebrania-szybik
Administrator
9 września 2021

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 27.09.2020 r. o godzinie 17.00.

Głównym punktem spotkania będzie przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2020 oraz wybór nowego prezesa oraz członków Zarządu.

W razie braku kworum, zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia, możliwe jest ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia pół godziny po wyznaczonym uprzednio terminie.