Walne zebranie 2022

walne zgromadzenie-2022-szybik
Administrator
27 kwietnia 2022

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 06.05.2022 r. o godz.17.00 w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 4 przy ul. Górniczej 7.

Głównym punktem spotkania będzie przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2021 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.