Wesołych Świąt

Administrator
24 grudnia 2018

„Na początku było Słowo … a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.”

Przyniosło nam tyle czułości, tyle poruszających nas uczuć, tyle piękna, niewinności, poczucia  kruchości istnienia, że chciałoby się otoczyć je miłością i opieką.

Jeżeli więc mamy w sercach tę jakąś tęsknotę, tkliwość czy dobro, to przekazujmy je jak najlepiej i najczęściej możemy. 

Jeżeli nam jednak brakuje tych uczuć i wzruszeń, to pozwólmy sobie je przyjąć skądkolwiek by przyszły….

Jeżeli zaś poprzez „ciało” rozumiemy także słabości, ograniczenia i śmiertelność natury,                                 

to pozwólmy sobie i innym na odczuwanie tej naszej niedoskonałości, wad czy zmęczenia… 

a jeżeli raduje nas  przeżywanie cudu Święta Bożego Narodzenia, to niech ono w nas trwa jak najdłużej.

 

Radości, piękna, dobra i miłości z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zawsze

życzy Stowarzyszenie „Razem na Szybiku"