Włączamy się w akcję pomocową

Administrator
8 marca 2022

Teraz możesz wesprzeć akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy wpłacając dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia „Razem na Szybiku”. To wspólna inicjatywa organizacji pozarządowej i pracowników Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu i Rydułtowach.

„W porozumieniu z pracownikami szpitala udostępniamy nasze konto do darowizn pieniężnych. Datki będą przeznaczane na zakupy celowane, których listę na bieżąco aktualizują wolontariusze zaangażowani w akcję, w porozumieniu z osobami z punktu przejściowego, zajmującego się organizacją miejsc noclegowych i opieki dla obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia na naszym terenie. Zakupy obejmują głównie lekarstwa oraz wyroby medyczne, także dla niemowląt i małych dzieci. Wpłaty pozwolą od razu reagować na konkretne potrzeby" – tłumaczy Justyna Siwiak-Pasierb, prezeska stowarzyszenia.

A tych jest bardzo dużo i pewnie ich liczba wzrośnie, bo za chwilę możemy się spodziewać osób, które w wyniku działań wojennych już nie miały czego ze sobą zabrać.

Numer konta: 44 8436 0003 0101 0430 4384 0002, tytuł: darowizna Ukraina

Niezależnie od zbiórki pieniężnej pracownicy PPZOZ prowadzą zbiórkę darów. Na terenie wodzisławskiej lecznicy funkcjonuje tymczasowy magazyn, gdzie można zaopatrzyć się w wózki dziecięce, butelki ze smoczkami, pieluchy, lekarstwa itp.

Wszystkie osoby zaangażowane w pomoc i mające wiedzę, co jest akurat w danej chwili niezbędne, mogą się kontaktować pod numerem telefonu: 32 4591 811. Jeśli akurat potrzebnych rzeczy nie będzie w magazynie, dzięki wpłatom będzie można szybko je kupić i dostarczyć potrzebującym.