Zmiany w zarządzie

Administrator
18 października 2021

W związku z odejściem wieloletniej prezeski Stowarzyszenia “Razem na Szybiku”, Danusi Hajok członkowie organizacji musieli wybrać nowe władze. Większością głosów na stanowisko prezesa została wybrana Justyna Siwiak-Pasierb, która od 7 lat pracuje dla “Szybika”.

Nowa szefowa jest absolwentką filologii polskiej, którą ukończyła w 2000 roku na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania I marketingu na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach.

Od kiedy pamiętam lubiłam pracę z ludźmi I przede wszystkim dla ludzi. Działalność w stowarzyszeniu to dla mnie forma realizacji. Wielu rzeczy będę musiała się nauczyć, bo do tej pory Danusia była naszym dyrygentem, a my jej wierną orkiestrą – mówi Justyna Siwiak-Pasierb.

Do Zarządu weszły także: Edyta Skurzyńska oraz Krzysztofa Nowak. Władze stowarzyszenia pracują wolontaryjnie.