Dziękujemy za zaufanie

thanx-szybik
Administrator
25 września 2020

W środę 23 września odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia „Razem na Szybiku”.

Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób.

Członkowie stowarzyszenia większością głosów przyjęli w formie uchwały sprawozdanie za rok 2019 oraz udzielili absolutorium obecnemu zarządowi.

DZIĘKUJEMY

Rozliczenie za 2019 zostanie wkrótce upublicznione w Krajowym Rejestrze Spółek. Z jego szczegółami będzie się także można zapoznać na stronie internetowej stowarzyszenia.

Przed nami nowe wyzwania, bo przecież razem możemy więcej, nie tylko na Szybiku!

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na Szybiku”