Jedłownickie remedium

Administrator
21 marca 2019

Z wielką radością informujemy, że Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” otrzymało dotację MRiPS w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2019. W ramach dofinansowanego projektu pod nazwą „Jedłownickie  Remedium” powstanie sieć wsparcia dla osób w wieku 60+  mających problemy z przynajmniej jedną czynnością dnia codziennego, którym pomagać będą  inni uczestnicy projektu.

Powstanie również 45 osobowa grupa seniorów, którym umożliwiany będzie dostęp do usług społecznych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych  Dla tej grupy będą realizowane działania podnoszące sprawność umysłową, manualną i poprawiające kondycję fizyczną, pogłębiające wiedzę na temat zmian biologicznych i zdrowotnych zachodzących wraz z wiekiem. Następnie seniorzy wraz z opiekunami, koordynatorem i wolontariuszami zaplanują i zrealizują 4 wycieczki turystyczno-krajoznawcze i 2 wydarzenia kulturalne. Będą uczestnikami kursu samoobrony dla osób starszych, zdobędą informacje na temat poprawy bezpieczeństwa fizycznego, prawnego itp.

Wśród Beneficjentów promowana będzie idea wolontariatu, angażująca wszystkich do pomocy potrzebującym. W trakcie całego projektu korzystać będą z wielu atrakcyjnych przedsięwzięć, a jednocześnie będą musieli dać wiele od siebie, podzielić się swoją pracą, umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem. Już dzisiaj zapraszamy osoby, które ukończyły 60 lat na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 28.03.2019 r.  o  godz. 1700 w ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śląskim.