Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

międzynarodowy dzień praw dziecka
Administrator
20 listopada 2019

60 lat temu uchwalono Deklaracje Praw Dziecka. 30 lat temu powstała Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Konwencja to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Mówi o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Inicjatorem powstania Konwencji była Polska i to nasz kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Do dziś Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka.