Walne zebranie 2024

walne-zebrania-szybik
Administrator
14 maja 2024

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 29.05.2024 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Górniczej 7 w Wodzisławiu Śląskim.

Głównym punktem spotkania będzie przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2023 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.