✋ Walne zebranie

walne-zebrania-szybik
Administrator
8 września 2020

Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 23.09.2020 r. o godz.17.00.

Głównym punktem spotkania będzie przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok.

W razie braku kworum zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia, możliwe jest ponowne zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia pół godziny po wyznaczonym uprzednio terminie.